Προγράμματα

Απευθυνόμαστε σε

 • Επαγγελματίες αθλητές
 • Ερασιτέχνες αθλητές
 • Αθλητές μικρών ηλικιών
 • Προετοιμασίες ομάδων
 • Προσωπική προπόνηση
 • Προπόνηση σε μικρά τμήματα
 • Crossfit
 • Αποκατάσταση
 • Προπονήσεις προσωπικού εταιρειών
 • Pilates σε μικρά τμήματα
 • Pilates για εγκύους

Στόχοι των προγραμμάτων

 • Ταχύτητα
 • Έκρηξη
 • Επιτάχυνση
 • Γραμμική ανάπτυξη ταχύτητας
 • Ευκινησία και πλευρική κίνηση
 • Ανάπτυξη ισχύος
 • Κινητικότητα - Ευελιξία
 • Σταθερότητα πυρήνα
 • Απώλεια σωματικού βάρους